قوانین یوتیوب

کار کردن با یوتیوب (youtube) مانند پلتفرم های دیگر قوانین و مقررات خاص خودش را دارد. که یوتیوب در انجام این قوانین بسیار سختگیر است. پس برای کسب درآمد کانال خود و بسته نشدن آن به این مقررات احترام بگذارید. امروز تیم ما می خواهد قوانین یوتیوب را بررسی کند تا شما عزیزان دچار مشکل […]