اشتباه بازاریابی در اینستاگرام که کسب و کار شما را تهدید می‎کنند!

اشتباه بازاریابی در اینستاگرام زمانی که در سال ۲۰۱۰ اینستاگرام پا به عرصه فضای مجازی نهاد، خیلی زود توانست جای خود را در بین فعالان فضای مجازی باز کند. شاید یکی از دلایل اصلی موفقیت اینستاگرام بصری بودن و عکس و فیلم محور بودن این شبکه اجتماعی است. بازاریابی اینستاگرام و آنچه نباید انجام داد […]