تجزیه تحلیل رقبا در اینستاگرام

تجزیه تحلیل رقبا در اینستاگرام

تجزیه تحلیل رقبا در اینستاگرام : اگر کسب و کاری در فضای مجازی دارید برای زنده نگهداشتن آن حتما باید رقبای خود را تجزیه و تحلیل کنید. در عصر حاضر، رسانه‌های اجتماعی به یکی از ابزارهای اصلی و قدرتمند تبلیغات و بازاریابی اکثر کسب و کارها تبدیل شده‌اند. از آنجا که اینستاگرام در ایران جایگاه […]