آموزش غیرفعال کردن دانلود خودکار تلگرام

غیرفعال کردن دانلود خودکار

دریچه 67 امروز قصد دارد آموزش غیرفعال کردن دانلود خودکار تلگرام را به شما بیاموزد. در تلگرام به صورت پیشفرض عکس ها ، فیلم ها و فایل های صوتی اتوماتیک دانلود می شود. که حجم مصرفی شما را افزایش می دهد که برای بعضی از کاربران مقرون به صرفه نیست. غیرفعال کردن دانلود خودکار تلگرام […]