نرخ تعامل چیست؟

نرخ تعامل : شبکه مجازی اینستاگرام جز آن دسته از شبکه‌های اجتماعی‌ است که الگوریتم‌هایش بر اساس میزان تعامل یا مشارکت یا انگیجمنت کاربران شکل گرفته است. در اصل دلیلی که باعث می‌شود از نظر این شبکه اجتماعی محتوای شما محتوایی جذاب و کاربردی به نظربرسد . تعداد دنبال کننده های (فالوور) شما نیست. بلکه […]