دیجیتال مارکتینگ چیست؟

تیم دریچه67 سعی دارد در این مطلب به صورت ساده و روان بگویید دیجیتال مارکتینگ چیست؟ ابزارها و تاکتیک های آن را بیان کند. و چهارچوب های دیجیتال مارکتینگ را معرفی کند. دیجیتال مارکتینگ چیست ؟ نیل پتل (Neil Patel) دیجیتال مارکتر معروف که به گفته مجله فوربز جزء ۱۰ دیجیتال مارکتر برتر دنیاست، به […]