قابلیت ترجمه متن در استوری اینستاگرام ارائه شد

ترجمه متن در استوری اینستاگرام

ترجمه متن در استوری اینستاگرام : اینستاگرام قابلیت‌های بسیاری زیادی را برای ایجاد محیطی راحت و جذاب برای کاربران ایجاد کرده است و مدام در حال افزایش ویژگی جدید به برنامه خود می‌‌‌‌‌باشد. یکی از ویژگی‌های جدیدی که اخیرا اضافه کرده است قابلیت ترجمه متن در استوری اینستاگرام می‌باشد. جدیدترین قابلیت اینستاگرام به کاربران این […]