برند سازی در اینستاگرام

برندینگ چیست؟ اگر شرکتی بخواهد خدمات و محصول خود را به مردم معرفی نماید. باید یک نام تجاری داشته باشد که به آن برند می گویند. از این طریق شما در بین بقیه کسانی که در بازار مشغول به کار هستند، شناخته می شوید. اگر دقت کرده باشید برخی از شرکت ها با یک علامت […]