آموزش تصویری تبدیل گروه معمولی به سوپر گروه در تلگرام

تبدیل گروه به سوپر گروه

دریچه 67 امروز قصد دارد تا آموزش تبدیل گروه معمولی به سوپر گروه در تلگرام را به شما عزیزان آموزش دهد. از آنجایی که گروه معمولی در تلگرام با محدودیت هایی از قبیل محدودیت 200 عضوی و … را داراست برای همین بعضی از کاربران به دنبال این هستند که از این محدودیت ها عبور […]