پست اسلایدی یا IGTV اینستاگرام ؟ 

پست اسلایدی یا IGTV اینستاگرام  

اینستاگرام یکی از بهترین پلتفرم های شبکه اجتماعی برای بارگذاری عکس و محتوای ویدیویی است. اینستاگرام همراه با گسترش خدمات خود، ویژگی های جدیدی  را در اختیار کاربران قرار داده است؛ اما با توجه به تنوع شیوه های اشتراک ویدیو در این پلتفرم، تشخیص و انتخاب شیوه مناسب برای اشتراک ویدیو بسیار دشوار است. ویدیو […]