عوارض و بلاهایی که اینستاگرام برای سلامت روان دارد

عوارض اینستاگرام

اینستاگرام یکی از برنامه های محبوب فضای مجازی می باشد. در این محتوا از یک جنبه دیگر یعنی عوارض اینستاگرام این برنامه مورد بررسی قرار می گیرد.  دنیای امروزی دنیای پیام رسان ها، دنیای  خرید های آنلاین می باشد. تمام امورات فعلی خواسته و ناخواسته به این سمت خواهند رفت. ولی رفتن به این سمت […]